مانیفست سازگار برای آیندهFuture-Fit (سازگار برای آینده)

این فعالیت جمعی یک رویکرد استراتژیک پایهریزی شده بر اساس مانیفست چابک را برای سازمان‌ها جهت کشف امکانات جدید، جستجوی مرزهای تازه و ایجاد جسورانه آینده‌های جدید معرفی می‌نماید.
سازمان‌های Future-Fit (سازگار برای آینده)، همراه با گروه کارمندان، مشتریان، شرکا، دانشگاه‌ها و دولت‌ها‌ی آنها، برای موارد زیر ارزش قائل هستند:
فرهنگ همکاری به جای افراد و تعاملات
سیستم‌های نوآورانه به جای نرم‌افزارهای کاری‌
کشف فرصت‌هابه جای همکاری مشتری
ایجاد آینده‌های جایگزین به جای پاسخ دادن به تغییر
با این حساب، با اینکه موارد سمت چپ دارای ارزش هستند، ما برای موارد سمت راست ارزش بیشتری قائل هستیم.

دوازده اصل سازمان‌های Future-Fit (سازگار برای آینده)

ذینفعان را از طریق ارائه مداوم راه حل‌های منحصر به فرد و ارزشمند خوشحال کنید.
همیشه از خلاقیت و یادگیری استقبال کنید. فرآیندهای Future-Fit (سازگار برای آینده) تغییرات را برای کسب منافع بیشتر یا به دست آوردن مزیت استراتژیک مهار می‌کنند.
آینده را از طریق طیف وسیعی از ابتکارات، از پیروزی‌های سریع گرفته تا اقدامات بلندمدت، با ترجیح فرصت‌های بدیع، شکل دهید.
سازمان باید به طور مداوم با جامعه همکاری و همسازی داشته باشد.
سیستم‌هایی بسازید که از یک فرهنگ متنوع و فراگیر پشتیبانی کند. محیط با فرصتهای برابر ایجاد کنید؛ به همه اعتماد کنید و به آنها انگیزه دهید تا نتایج طولانی مدت کسب کنند.
کارآمدترین و موثرترین روش تبادل اطلاعات با جامعه شما، ترکیبی از ارتباطات دیجیتالی و حضوری است.
راه حل‌های نوآورانه که آرمان‌های ذینفعان را محقق می‌کند، معیار اصلی پیشرفت به شمار می‌روند.
فرآیندهای Future-Fit (سازگار برای آینده) باعث رشد و توسعه پایدار می‌شوند. با توجه به زمینه‌ها، همه قادرند بدون ترس ایفای نقش کرده و سرعت را تغییر دهند.
توجه مداوم به روندهای نوظهور، مقررات و کنترل، سازگاری با آینده را افزایش می‌دهد.
نوآوری- هنر به چالش کشیدن بی‌امان وضعیت موجود- ضروری است.
بهترین مدل‌ها، روش‌ها و مفاهیم، از تعاملات جامعه نشأت می‌گیرند.
در همه حال، سازمان در مورد چگونگی سازگار شدن با آینده (Future-Fit) بیشتر تامل کرده، سپس رفتار و سیستم‌های خود را متناسب با آن سازگار و تنظیم می‌کند.