Future-Fit Manifesto

Dit collectieve werk biedt een strategische aanpak die voortbouwt op het Agile Manifesto voor organisaties om nieuwe mogelijkheden te verkennen, nieuwe grenzen op te zoeken, en een gedurfde nieuwe toekomst te creëren.
Future-Fit-organisaties, met hun gemeenschap van werknemers, klanten, partners, academici en overheden, hechten waarde aan:
Een samenwerkingscultuur boven individuen en interacties
Innovatieve systemen in plaats van werkende software
Mogelijkheden ontdekken boven samenwerken met klanten
Alternatieve toekomsten creëren boven reageren op verandering
Dat wil zeggen, terwijl de items rechts waardevol zijn, hechten wij meer waarde aan de items links.

Twaalf principes van Future-Fit organisaties

Belanghebbenden tevreden stellen door continu unieke en waardevolle oplossingen aan te leveren.
Creativiteit en ‘de hele tijd leren’ bevorderen. Future-Fit-processen gebruiken verandering voor het ‘grotere goed’ of om strategisch voordeel te behalen.
Vorm geven aan de toekomst door een waaier van initiatieven, van quick wins tot long shots, met een voorkeur voor innoverende mogelijkheden.
De organisatie moet voortdurend cocreëren met de Gemeenschap.
Systemen bouwen die een diverse en inclusieve cultuur ondersteunen. De omgeving ‘unbossen’; vertrouw en motiveer iedereen om langetermijnresultaten te leveren.
De meest efficiënte en effectieve methode om informatie uit te wisselen met uw Gemeenschap is een mix van digitale en persoonlijke communicatie.
Innovatieve oplossingen die de aspiraties van belanghebbenden realiseren, vormen de primaire maatstaf voor vooruitgang.
Future-Fit-processen bevorderen duurzame groei en ontwikkeling. Iedereen kan onbevreesd een bijdrage leveren en het tempo veranderen, afhankelijk van de context.
Voortdurende aandacht voor opkomende trends, regelgeving en governance verbetert de future fitness.
Innovatie — de kunst van het onophoudelijk uitdagen van de status quo — is essentieel.
De beste modellen, methoden en concepten komen voort uit interacties binnen de Gemeenschap.
De organisatie denkt te allen tijde na over hoe ze meer future-fit kan worden en zal vervolgens haar gedrag en systemen daarop afstemmen en aanpassen.