Future-Fit (Geleceğe Hazırlık) Manifestosu

Bu ortak çalışma, kuruluşların yeni olasılıkları araştırması, keşfedilecek yeni alanlar bulması ve cesur bir şekilde yeni gelecekler yaratması için Çevik Manifesto (Agile Manifesto) üzerine inşa edilmiş bir stratejik yaklaşımı açıklamaktadır.
Future-Fit (Geleceğe Hazır) kuruluşlar; çalışanlar, müşteriler, ortaklar, akademik çevre ve hükümetleri içeren Toplulukları ile birlikte şunlara değer verir:
Bireyler ve etkileşimlerden ziyade ortak kültür
Çalışan yazılımdan ziyade yenilikçi sistemler
Müşteri iş birliğinden ziyade fırsatları keşfetme
Değişime karşılık vermeden ziyade alternatif gelecekler yaratma
Yani soldaki ögeler bizim için değerli olsa da, sağdaki ögelere daha fazla değer veririz.

Future-Fit (Geleceğe Hazır) Kuruluşların On İki İlkesi

Sürekli özel ve ilgili çözümlerin sunulmasıyla paydaşları memnun etmek.
Yaratıcılığı ve öğrenmeyi her zaman desteklemek. Future-Fit (Geleceğe Hazır) süreçler, insanların çoğunluğunun iyiliği veya stratejik avantaj kazanmak için değişimden yararlanır.
Devrim niteliğindeki fırsatları tercih ederek, hızlı kazançlardan uzun vadeli girişimlere kadar çeşitli girişimler aracılığıyla geleceği şekillendirmek.
Kuruluş, Topluluk ile sürekli ortaklaşa bir şeyler yaratmalıdır.
Çeşitliliğe ve eşitlikçiliğe dayalı bir kültürü destekleyen sistemler oluşturmak. Herkesin eşit olduğu bir ortam oluşturmak; uzun vadeli sonuçlar sunma konusunda herkese güvenmek ve herkesi motive etmek.
Topluluğunuzla bilgi alışverişinin en verimli ve etkili yöntemi, dijital ve yüz yüze iletişimin birlikte kullanılmasıdır.
Paydaşların isteklerinin farkında olan yenilikçi çözümler, ilerlemenin başlıca ölçütüdür.
Future-Fit (Geleceğe Hazır) süreçler, sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi destekler. Herkes ilgili duruma göre korkmadan katkıda bulunabilir ve gidişatta değişiklik yapabilir.
Yükselen trendleri, düzenlemeleri ve yönetimi sürekli dikkate almak, geleceğe hazırlık kapasitesini artırır.
Mevcut durumu durmaksızın sorgulama sanatı olan inovasyon esastır.
En iyi modeller, yöntemler ve konseptler, Topluluk etkileşimlerinden ortaya çıkar.
Kuruluş, geleceğe nasıl daha hazır olabileceği konusunda sürekli kafa yorar ve davranış ve sistemlerini ona göre ayarlayıp değiştirir.