Future-Fit-julistus

Tämä kollektiivinen julistus on Agile-julistukseen pohjautuva organisaatioiden strateginen lähestymistapa, jossa painotetaan uusiin mahdollisuuksiin paneutumista, uusille alueille siirtymistä ja uusien tulevaisuuden näkymien rohkeaa luomista.
Future-Fit-organisaatiot ja niiden työntekijöiden, asiakkaiden, kumppaneiden, tutkijoiden ja viranomaisten muodostamat yhteisöt arvostavat:
Yhteistyökulttuuria enemmän kuin yksilöitä ja kanssakäymistä
Innovatiivisia järjestelmiä enemmän kuin toimivia ohjelmistoja
Mahdollisuuksien löytämistä enemmän kuin asiakasyhteistyötä
Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien luomista enemmän kuin muutokseen vastaamista
Jälkimmäisillä asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja asioita niitä enemmän.

Future-Fit-organisaatioiden kaksitoista periaatetta

Ilahdutamme sidosryhmiämme tarjoamalla jatkuvasti uusia ja markkinoille ajankohtaisia ratkaisuja.
Otamme luovuuden ja oppimisen aina ilolla vastaan. Future-Fit-prosesseissa käytetään muutosta suuremman hyödyn tai strategisen edun saavuttamiseen.
Muovaamme tulevaisuutemme uusilla hankkeilla, pikavoitoista pidemmän aikavälin panostuksiin, ja painotamme erityisesti kaiken mullistavia mahdollisuuksia.
Organisaatiomme toimii jatkuvassa yhteisen luomisen tilassa yhteisömme kanssa.
Rakennamme järjestelmiä, jotka tukevat monipuolista ja osallistavaa kulttuuria. Luomme tasa-arvoisen työympäristön; luotamme ja motivoimme kaikkia tuottamaan pitkän aikavälin tuloksia.
Tehokkain tapa kommunikoida yhteisön kanssa on yhdistelmä digitaalista ja henkilökohtaista viestintää.
Sidosryhmiemme toiveet toteuttavat innovatiiviset ratkaisut toimivat ensisijaisina edistymisemme mittareina.
Future-Fit-prosessimme edistävät kestävää kasvua ja kehitystä. Jokainen voi pelottomasti antaa panoksensa ja vaikuttaa liikkeeseen tilanteen mukaan.
Uusien trendien, säännösten ja viranomaisasioiden huomioiminen parantaa organisaatiomme valmiutta olla Future-Fit.
Innovoiminen ja olemassa olevan tilan jatkuva haastaminen on meille välttämätöntä.
Parhaat mallit, menetelmät ja käsitteet syntyvät vuorovaikutuksessa yhteisömme kanssa.
Organisaatiomme pohtii jatkuvasti, kuinka se on enemmän Future-Fit, ja säädämme ja mukautamme käyttäytymistämme ja järjestelmiämme tavoitteiden mukaisesti.